Hamdiye Baran İle Aile Dizimi Çalışması 17 Ekim 2015
Hamdiye Baran İle Aile Dizimi Çalışması 17 Ekim 2015

Aile Dizimi Çalışması

Sistem Dizimleri ailelerimizden sadece genetik hastalıkların değil, ruhsal bir mirasın da devralındığını temel alır. Ruhsal sorunlar yaratan bu miras daha sonraki nesillerdeki aile üyeleri tarafından üstlenilebilir. Yaşam ile akmaya engel olan veya yaşamı kolayca alabilmeyi önleyen bu yük gerçektir ve bilinçsizce üstlenildiğinden ancak kişinin bu gerçek ile yüzyüze gelmesiyle farkındalık yaratılabilir.

Yaşamda başedemediğimiz sorunlarımız, algıladığımız gerçek durum ile ilgilidir. Sorun yaşayanlar olarak, bu gerçeğimizin tam da içerisinde olduğumuzdan kendimizi, sorunu ve soruna dahil olan diğer kişi ve olayları seyretmekte zorlanırız. Halbuki gerçek bir mesafeden seyredildiğinde görülmeyen görülür, farkedilmeyen farkedilir. Sistem Dizimleri kişiyi kendi gerçeğinin çukurundan çıkarıp, var olan durumu seyretmesini sağlayan bir yaklaşımdır.
Kalıp haline gelmiş sorunlarımız nesiller ötesi bir zaman noktasından yola çıkar ve aile fertlerimizin biri veya diğeri tarafından sergilenebilir. “Dede turşu yemiş, torunun dişi kamaşmış” atasözü tam da bu durumu anlatmaktadır.
Aile içinde veya dışında birine yapılmış bir haksızlık, kürtajlar, ölü doğan çocuklar, evlatlık verilenler, cinayetler, erken ölümler, erken dönemde anneden kesinti, gibi travmatik olaylar yaşamın devam eden evrelerinde birçok alanda sorunlar yaratır. Bu tip sorunlar ailede çok önemli olan bağ, denge ve düzenin bozulmasına sebep olur ve bazı aile üyelerinde mutsuzluk, ilişki sorunları, parasal sorunlar yaratabilir.

Sistem Dizimleri temel olarak gözleme dayanır. Bu yaklaşımda danışan , seminere katılanlar arasından kendi ailesinin üyelerini temsil edecek olan temsilcileri seçer. Bu temsilciler kendilerini alana bıraktıklarında kişi ve olayları algılamaları sayesinde gerçek durumun yaratılmasını sağlarlar. Bu gerçeği görmek hem danışanın ruhuna hem de orada bulunan temsilci ve seyreden bireylere ulaşan yeni bir fenomolojik algı yaratır. İyileştirici olan işte bu gerçeği görmek ve onu olduğu gibi almaktır.

Sistem dizimlerinin ortaya çıkardığı bir diğer gerçek ise kişinin anne karnından fetus olarak başlayıp , çocukluk, ergenlik ve genç yetişkinlik evrelerinin hangisinde olduğunu bu evrelerin hangisinde takılı kaldığını göz önüne sermesidir. Davranışlarımızın sebep olduğu çoğu yaşam sorunu, fetus, çocukluk veya ergenlik evrelerinde gereksinim duyduğumuz bir ihtiyacımızın karşılanmamasından kaynaklanabilmektedir. Takılı kalmanın olumsuz etkisi kaç yaşına gelirsek gelelim – -örneğin çocukluk evremizde yaşadığımız bir travma veye eksikliğini duyduğumuz karşılanmamış ihtiyacımızın– bizi yetişkin olmaktan alıkoyabilmesidir.
Aile Sistemi Dizimleri bizden önceki nesillerden aldıklarımızın, bir bilinç evresinden diğerine geçmemizi engelleyen takılı kaldığımız konuların bilançosunu ortaya koyar , haritasını çıkarır, resmini çeker.

Depresif ruh hali, bağımlılıklar, panik halleri, fobiler, izah edilemeyen korkular, yeme bozuklukları, uzun süren yas halleri, kronik yorgunluk, ilişkilerde yaşanan zorluklar,mutsuzluk,öfke gibi duyguların kökü ailedeki saklı bir dinamikte gizli olan kaynağını gösterir ve kişinin var olan gerçeği olduğu gibi görmesini ve kabul etmesini sağlar.
Sistem Dizimleri nasıl uygulanır?

Bir grup katılımcı, bir daire şeklinde otururlar. Dizimi gerçekleştirilecek olan danışan , dizim danışmanının yanına oturur ve hayatında başedemediği sorunu açıklar. Danışman ailede gerçekleşmiş erken ölümler, kürtajlar, ölü doğumlar, cinayet, intihar, evlatlık verilme, küçük yaşta anneden ayrı kalma gibi travmatik olaylar olup olmadığını sorar ve bilgi ister. Daha sonra danışman danışandan katılımcılar arasından aile üyelerini temsil edecek temsilciler seçmesini ister. Kimi zaman yaşam, hastalık gibi soyut kavramların da temsilcileri seçilebilir. Danışan bu temsilcileri alana yerleştirir. Temsilciler kendilerini serbestçe alana bırakırlar ve söz konusu aile üyelerinin dinamik ilişkilerine ulaşır ve duygularını deneyimlerler. Danışman uygun gördüğü bir noktada temsilcilere ne hissettiklerini sorar. Dizim sırasında danışman, danışanı alana alabilir , ona veya temsilcisine alanda uyumlandığı gerçek ile ilgili birkaç cümle söyletebilir. Dizimin amacı danışanın aile tarihindeki saklı dinamiği ortaya çıkarmak ve gerçeğin danışan tarafından görülmesin sağlamaktır. Yaşanan sorun aslında jenerasyonlar ötesi bir travmanın danışana yansımasıdır.
Hep birlikte gerçekleştirilen aile diziminde çözüm, temsilcilerin duyguları ve hareketleri, dizim danışmanının içgörüsü ve danışanın idrakinin birleşiminden doğar.

0 Yorum

Contact form submitted!
We will be in touch soon.
Our Location

İletişim

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

2015 Copyright © Hamdiye Baran. Tüm Hakları Saklıdır