Category Archives:
Seminerler ve Takvim

“Ducunt Fata Volentem, nolentem trahunt” kader onu isteyerek takip edenlere rehberlik eder, istemeyenleri sürükleyerek götürür” Kişinin niyetini gerçekleştirmek için , onu gerçekleştirecek eylemleri mümkün kılan faktörlerin mevcut olması gerekir. Bu faktörler olmadan niyet sadece bir yeltenme olur ve tamamlanmış bir eylem olmaz. Eylemi mümkün kılan en önemli faktör “yetenek , yeterlilik “ olarak kabul edilse

Devamını Oku

Aile Dizimi Çalışması Sistem Dizimleri ailelerimizden sadece genetik hastalıkların değil, ruhsal bir mirasın da devralındığını temel alır. Ruhsal sorunlar yaratan bu miras daha sonraki nesillerdeki aile üyeleri tarafından üstlenilebilir. Yaşam ile akmaya engel olan veya yaşamı kolayca alabilmeyi önleyen bu yük gerçektir ve bilinçsizce üstlenildiğinden ancak kişinin bu gerçek ile yüzyüze gelmesiyle farkındalık yaratılabilir. Yaşamda

Devamını Oku

Soy Ağacı? Dizimlerde kullandığımız soy ağacı 3 nesili içeren ve aile üyelerinin ve onların birbirleri ile ilişkilerinin kaydını tutar. Bu anlamda soy ağacı, karmaşık ve ciddi örüntüler veya tekrar eden sorunlar hakkında bilgi içerdiğinden bu sorunların bu 3 nesil boyunca aile sistemi bağlamında ne şekilde gelişip olgunlaştığına dair hipotezler oluşturmak açısından zengin kaynak teşkil eder.

Devamını Oku

Meraklısı İçin Nesilden Nesile aktarım Nesiller ötesi travma aktarımında çözüm aile tarihini yeniden yazdırır, bilindik veya bilinmedik, önemsenmemiş, üstünde durulmamış bir olayı gözler önüne serer. Diyebiliriz ki aile dizimi uygulamasının yapıldığı o alanda hikaye kendini anlatır. Mesela ailede pek de bilinmeyen bir olay alanda ortaya çıkabilir . Bunun, ailenin bütününü ve özellikle sonraki jenerasyonlarda kimi

Devamını Oku
Our Location

İletişim

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

2015 Copyright © Hamdiye Baran. Tüm Hakları Saklıdır